ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Adatvédelmi irányelvek

Az Ön által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám stb.) az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, tanácsadási célokra, valamint, ha kéri, újdonságainkkal kapcsolatos tájékoztatásra használjuk fel.
Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk.

Felhívjuk figyelmét az Adatvédelmi Törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:

Tájékozódási jog
Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.

Ellenvetési jog
Az Adatvédelmi Törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. Ezen kérés azonban nem érinti a számlázási és könyvelési adatokat.

Helyesbítés, törlés, korlátozás
Az Adatvédelmi Törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvélemény-kutatás céljából történő használatát korlátozni.

Teljes Adatvédelmi Szabályzatunkat itt olvashatja el.